Hvem er vi?

 

Forfatter: Kirsten Hedeager.


DSFL – Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling er et selskab under Dansk Selskab for Fysiotarapi. Selskabet blev stiftet som en faggruppe under Danske Fysioterapeuter i 1994 med de formål at ...
 
- Opretholde og videreudvikle fysioterapeutisk lymfødembehandling som beskrevet af dr. Emil Vodder og videreudviklet af Prof. Dr. M. Földi m.fl. som KPE - "Komplexe Physiologische Entstauungstherapie", frit oversat "Kompleks Fysioterapeutisk Lymfødembehandling".
- Udbrede viden om muligheder for behandling af lymfødem.
- Være netværk lymfødemterapeuter imellem. 
- Afholde uddannelsesforløb og sikre kvaliteten af lymfødemterapeut uddannelsen.
- Holde medlemmerne a jour med nyeste viden på området gennem afholdelse af temadage og udgivelse af nyhedsbreve.
- Holde kontakt til faggrupper og behandlere i andre lande.


Faggruppen har i dag 164 medlemmer, alle er fysioterapeuter der har gennemgået det 4-6 uger lange uddannelsesforløb som lymfødemterapeut.
De fleste er ansat på hospitaler og hospices. Enkelte har privat praksis som behandlingssted.

Redigeret af : Kathrine Benjaminsen, 29.11.2017

Til top