International konference om kræft i København

Den 2. internationale konference for fysioterapeuter i onkologi (ICPTO) - når forskning møder klinisk praksis.

Sted: København
Dato: 14.-15. maj 2020

Der er mulighed for deltagelse i dagskurser dagen før og efter konferencen.

Konferencen bliver arrangeret af Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi, Danske Fysioterapeuter, Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling og NPi.

Du kan læse mere om konferencen, programmet, oplægsholdere og tilmelde dig på fysio.dk her.