Nyt på behandlerlisten juni 2023

Karina Hauge med klinik i Lyngby  i Region Hoveddstaden
 
Janne Brix Andreasen med klinik i Gudme på Fyn

Katrine Thybo Pedersen med klinik i Havdrup på Østsjælland
www.katrinesfysioterapi.dk