Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen blev  traditionen tro afholdt i Odense i forbindelse med en spændende temadag

link til referat 

link til formandens beretning